آخرین مطالب

شغالدست هزارخار پیکان

شغالدست هزارخار پیکان

شغال دست هزار خان پیکان

فرمان اتومبیل را بیشتر بشناسیم

متعلقات فرمان روی اوس یا اکسل جلو درسمت راست و یا چپ اتومبیل بسته می شود و توسط چرخهای جلوهدایت اتومبیل به دلخواه راننده صورت میگیرد. بدین معنی که حرکت غربیالک توسط راننده و میله اصلی فرمان به هزار خاری و میله های رابط فرمان و بعد به سگدست منتقل شده و در نتیجه حرکت رفت و برگشتی یا سمت چپ و راست غربیالک فرمان باعث گردش اتومبیل می شود.
● انواع فرمان:
▪ ساختمان فرمان به انواع مختلف ساخته می شود که معروفترین آنها عبارتنداز:
۱) مارپیچ حلزونی
۲) چرخ حلزونی(تاج خروسی)
۳) ساچمه ای گردان
۴) شانه ای
۵) هیدرولیکی
▪ ساختمان فرمان:
۱) غربیالک یا فلکه (رل)
۲) میله اصلی که انتهای آن به صورت مارپیچ می باشد
۳) جعبه فرمان
۴) لوله حفاظ میله اصلی
۵) دو عدد بلبرینگ یا کاسه ساچمه
۶) دنده چرخ حلزونی یا دنده تاج خروسی که با مارپیچ فرمان درگیر است
۷) پیچ تنظیم خلاصی فرمان
۸) اهرم یا بازوی هزار خاری دنده حلزونی یا تاج خروسی
۹) دو عدد میل فرمان کوتاه
۱۰) میل فرمان بلند(رابط دو میل فرمان کوتاه)
۱۱) دو عدد شغال دست
۱۲) دو عدد سگدست
۱۳) سیبکها
۱۴) میل تعادل
۱۵) نمدی فرمان
● طرز کار فرمان :هنگامیکه راننده برای چرخاندن فرمان نیرو وارد میکند این نیرو توسط غربیالک جهت پیدا می کندو توسط میل فرمان اصلی وارد جعبه فرمان شده و توسط مارپیچ میله به چرخ حلزونی یا تاج خروسی که مانند کرانویل و پنیون عمل می کند انتقال میابد سپس از چرخ حلزونی به اهرم یا بازوی حلزونی و از آن به میل فرمان کوتاه سمت چپ انتقال میابد پس از آن از میل فرمان کوتاه توسط سیبک به شغالدست منتقل می شود و شغالدست نیز سگدست را که چرخ روی آن سوار است میچرخاندو باعث چرخ زدن اتومبیل میشود. از طرف دیگر نیرو از میل فرمان کوتاه سمت چپ توسط میل فرمان بلند به میل فرمان کوتاه سمت راست منتقل میشود بنابرین سمت چپ و راست هر دو با هم گردش می کنند تا اتومبیل در پیچ ها بتواند به راحتی بچرخد .تنظیم بودن زوایای هندسی و فاصله چرخ های جلو در عمل فرمان تاثیر فراوان دارد. برای تسهیل در هنگام گردش اتومبیل ویا دورزدن یا پارک نمودن در جاهای کم فاصله و همچنین برای جلوگیری از سر خوردن و انحراف اتومبیل به یک سمت تنظیم دستگاه فرمان به دفت و اهمیت بیشتری احتیاج دارد.

 پیشنهادهای ما برای بازدید

دیدگاه ها

کد امنیتی رفرش